Aktuāli

06|12|2017

Konkurences padomes Izpilddirekcijas izmeklēšanas pilnvaras nav absolūtas

Tiesa secinājusi, ka Konkurences padomes Izpilddirekcijas izmeklēšanas pilnvaras nav absolūtas un nerada tiesisku pamatu saņemt jebkādu informāciju jebkādā apmērā.

Administratīvā rajona tiesa ir atzinusi, ka Konkurences Padomes Izpilddirekcijas amatpersonu darbība, izņemot privātus un sensitīvus datus no darba datora, ir vērtējama kā faktiskā rīcība. Tiesa secinājusi, ka darbiniekam ir tiesības uz privāto dzīvi darba vietā, kurā nav pieļaujama nepamatota iejaukšanās, tas jāņem vērā arī valsts iestādēm, veicot savas likumā noteiktās funkcijas.

Būtiski, ka cita starpā tiesa spriedumā norāda, ka atbilstoši Konkurences likumam Izpilddirekcijai ir vispirms jāveic elektronisko datu apskati un nepieciešamo datu atlasi. Tikai tad datus var kopēt vai izņemt. Turklāt izmeklēšanas ietvaros jāizņem tādi dati, kas attiecas uz mērķi, kādēļ tos izņem. Līdz ar to spriedumā ir atzīts, ka Konkurences padomes Izpilddirekcija nevar iegūt jebkādus datus, kas ir tirgus dalībnieku rīcībā. 

Konkrētajā lietā kopētie dati netika iepriekš atlasīti. Tāpat netika izvērtēts, kuri iegūstamie dati nepieciešami izmeklēšanai, tādējādi Konkurences padomes Izpilddirekcija pārkāpa Konkurences likumā un izmeklēšanas darbības atļaujošajā tiesas lēmumā noteikto pilnvarojuma apmēru, iegūstot pierādījumus, kas nav izmantojami lietas ietvaros.

Būtiski, ka Konkurences padomes Izpilddirekcijas amatpersonas arī neinformēja pieteicēju, ka ir iespējams identificēt privātu informāciju, laikā, kad dati tika izņemti. Tādējādi Konkurences padomes Izpilddirekcijas amatpersonas pārkāpa sev saistošos iekšējos noteikumus un Fizisko personu datu aizsardzības likumu. 
 
Sākums
 
© 2018 AZANDA & ASSOCIATES
Created: Provincentrs
»