Komanda

Juriste, Datu aizsardzības speciāliste

JŪLIJA TERJUHANA

DARBA PIEREDZE UN PROFESIONĀLĀ DARBĪBA

2015. g. novembris - līdz šim
Zvērinātu advokātu birojs "Skopiņa un Azanda" 
Juriste

2015
AS ABLV Bank
Juriste

2013 - 2015
AS ABLV Bank
Jurista palīgs

2011 - 2013
Latvijas Republikas Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta 
Tiesas sēžu sekretāre-tulks

2011
Rīgas pilsētas Centra rajona tiesa
Tiesas sēžu sekretāre

IZGLĪTĪBA

2016 - 2017

Tartu Universitāte, Informācijas tehnoloģiju tiesības

2013 - 2015
Latvijas Universitāte
Profesionālā maģistra grāds tiesību zinātnē 
Maģistra darba tēma – Patiesības princips civilprocesā

2009 - 2013
Latvijas Universitāte
Sociālo zinātņu bakalaura grāds tiesību zinātnē 
Bakalaura darba tēma – Civilprocesuālās problēmas maza apmēra prasībās

DALĪBA PROFESIONĀLĀS ORGANIZĀCIJĀS
Latvijas Sertificēto personas datu aizsardzības speciālistu asociācija
ELSA Latvia - Viceprezidente akadēmiskajos jautājumos

VALODAS
Latviešu, angļu, krievu, vācu, franču

PUBLIKĀCIJA
Patiesības princips un regulējuma daudzējādība 
Jurista Vārds, 04.08.2015., Nr. 30 (882), 27.–33. lpp.
http://www.juristavards.lv/doc/267048-patiesibas-veidi-un-regulejuma-daudzejadiba/;
Digitālo fotoattēlu izmantošana komercdarbībā un ar to saistītie riski
iTIESĪBAS, 06.06.2017.
http://itiesibas.lv/raksti/komercdarbiba/intelektualais-ipasums/digitalo-fotoattelu-izmantosana-komercdarbiba-un-ar-to-saistitie-riski/11851
 

 

Sākums
 
© 2018 SKOPIŅA & AZANDA
Created: Provincentrs
»