Komanda

Juriste, Datu aizsardzības speciāliste

JŪLIJA TERJUHANA

DARBA PIEREDZE UN PROFESIONĀLĀ DARBĪBA

2015. g. novembris - līdz šim
Zvērinātu advokātu birojs "Azanda & Associates" 
Juriste

2015. septembris - 2015. oktobris
AS ABLV Bank
Juriste

2013 - 2015
AS ABLV Bank
Jurista palīgs

2011 - 2013
Latvijas Republikas Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta 
Tiesas sēžu sekretāre-tulks

2011. februāris - 2011. oktobris
Rīgas pilsētas Centra rajona tiesa
Tiesas sēžu sekretāre

IZGLĪTĪBA

2016 - 2017

Tartu Universitāte
Maģistra grāds Informācijas tehnoloģiju tiesībās

2013 - 2015
Latvijas Universitāte
Juridiskās fakultātes tiesību zinātnes profesionālā maģistra studiju programma
Maģistra grāds tiesību zinātnē

2009 - 2013
Latvijas Universitāte
Juridiskās fakultātes tiesību zinātnes bakalaura studiju programma
Bakalaura grāds tiesību zinātnē 

DALĪBA PROFESIONĀLĀS ORGANIZĀCIJĀS

Lektore biznesa augstskolā "Turība"
Latvijas Sertificēto personas datu aizsardzības speciālistu asociācija

VALODAS

Latviešu, angļu, krievu, vācu

PUBLIKĀCIJAS

Patiesības princips un regulējuma daudzējādība 
Jurista Vārds, 04.08.2015., Nr. 30 (882), 27.–33. lpp.
http://www.juristavards.lv/doc/267048-patiesibas-veidi-un-regulejuma-daudzejadiba/;
Digitālo fotoattēlu izmantošana komercdarbībā un ar to saistītie riski
iTIESĪBAS, 06.06.2017.
http://itiesibas.lv/raksti/komercdarbiba/intelektualais-ipasums/digitalo-fotoattelu-izmantosana-komercdarbiba-un-ar-to-saistitie-riski/11851
"Publiskās kaunināšanas" tiesiskie riski 
iTIESĪBAS, 06.06.2017. 
https://itiesibas.lv/raksti/komercdarbiba/komerctiesibas/publiskas-kauninasanas-tiesiskie-riski/12302
Tiesības uz datu pārnesamību.
Jurista Vārds, 14.11.2017., Nr. 47 (1001), 39.-41.lpp.
http://www.juristavards.lv/doc/271694-tiesibas-uz-datu-parnesamibu/


 
Sākums
 
© 2018 AZANDA & ASSOCIATES
Created: Provincentrs
»