Komanda

Zvērināta advokāta palīgs

INGUS MEIMERS

DARBA PIEREDZE UN PROFESIONĀLĀ DARBĪBA
 
2018. marts - līdz šim
Zvērinātu advokātu birojs "Azanda & Associates"
Zvērināta advokāta palīgs
 
2018. marts - līdz šim
Rīgas Juridiskā augstskola
Vieslektors
 
2016 - 2018  
Zvērinātu advokātu birojs “VILGERTS”
Jurists, zvērināta advokāta palīgs
 
2014 - 2016
Zvērināta advokāta Ulda Šneibaha birojs
Jaunākais jurists
 
2014. marts - 2014. augusts
Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments
Praktikants, tiesneša palīgs
 
IZGLĪTĪBA

2017. oktobris - līdz šim
Latvijas Universitāte
Juridiskā fakultāte, Doktora studijas juridiskajā zinātnē
 
2014 - 2016
Latvijas Universitāte
Juridiskā fakultāte Tiesību zinātnes profesionālā maģistra programma
 
2011 - 2014
Latvijas Universitāte
Sociālo zinātņu bakalaura grāds tiesību zinātnē
 
DALĪBA PROFESIONĀLĀS ORGANIZĀCIJĀS
 
2017. jūnijs - līdz šim
Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija
Zvērināta advokāta palīgs
 
DALĪBA KONFERENCĒS
 
2018. februāris
Latvijas Universitātes 76. starptautiskā zinātniskā konference
Starptautisko privāttiesību sekcija
 
VALODAS
Latviešu, angļu, krievu
  
PUBLIKĀCIJAS
 
Meimers I., Ozola K. Prasības nodrošināšana pirms vēršanās starptautiskā šķīrējtiesā. Jurista Vārds, 02.01.2018., Nr. 1 (1007).
Meimers I. Kompensācijas apmēra noteikšana pakāpeniskās ekspropriācijas gadījumos. Jurista Vārds, 20.06.2017., Nr. 26 (980).
Meimers I. Pakāpeniska ekspropriācija starptautisko ieguldījumu veicināšanas un aizsardzības tiesībās. Jurista Vārds, 03.01.2017., Nr. 1 (955).
Meimers I. Ieguldījuma jēdziens ICSID praksē. Jurista Vārds, 22.03.2016., Nr. 12 (915).
Meimers I. Diplomātisko pārstāvniecību neaizskaramības tiesiskie aspekti. Jurista Vārds, 02.12.2014., Nr. 47 (849).
Meimers I., Priekulis J., Veinbergs V. Ukrainā notiekošā militārā konflikta raksturs un atbildība par lidmašīnas notriekšanu. Jurista Vārds, 23.09.2014., Nr. 37 (839).
 
Sākums
 
© 2018 AZANDA & ASSOCIATES
Created: Provincentrs
»